MAGNUS FURMARK, Norra Skogsägarna

”Jag har använt fältselen under våren ihop med Ipad som vårt nya planeringsverktyg. Fältselen fungerar bra och är lätt att ha på sig t.ex. vid skidåkning och bilkörning genom att hållaren går att vika in. Selen är lättjusterad och lätt att individanpassa!”